Användarvillkor

Pluggoteket tillhandahåller en anpassad abonnemangstjänst som ger våra medlemmar tillgång till undervisning som streamas över internet med självrättande tester och som delvis kan laddas ner (”Pluggoteket-innehåll”) över internet på vissa internetanslutna datorer, ipads och andra enheter (”Pluggoteket-klara enheter”). Dessa Användarvillkor reglerar din användning av vår tjänst. I dessa Användarvillkor avser ”Pluggotekets tjänst”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” den personligt anpassade tjänst som tillhandahålls av Pluggoteket för att upptäcka och få åtkomst till Pluggotekets innehåll, inklusive alla egenskaper och funktioner, rekommendationer och recensioner, våra webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som är kopplade till vår tjänst.

Medlemskap

1.1. Ditt Pluggoteket-medlemskap kommer att fortsätta under tiden du studerar. Du anger vid registreringen vilken årskurs du läser och kontot avslutas automatiskt efter att dina studier avslutas. För att använda Pluggoteket-tjänsten måste du ha tillgång till internet och en Pluggoteket-klar enhet

1.2. Du hittar specifik information om ditt Pluggoteket-medlemskap på webbplatsen pluggoteket.se om du klickar på länken Konto som finns längst upp på sidorna under ditt profilnamn.

Pluggoteket-tjänsten

2.1. Du måste vara minst 18 år för att kunna abonnera på Pluggoteket-tjänsten. Minderåriga får inte ensam teckna konton hos oss utan vårdnadshavares samtycke.

2.2. Pluggoteket-tjänsten och allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsten är endast för din personliga och icke-kommersiella användning och får inte delas med personer utanför ditt hushåll. Under ditt Pluggoteket-medlemskap beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Pluggoteket-tjänsten och Pluggoteket-innehåll. Med undantag för ovanstående rätt, kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda tjänsten för offentliga visningar.

2.3. Du kan i första hand få åtkomst till Pluggoteket-innehåll i landet där du registrerade ditt konto och endast på geografiska platser där vi erbjuder vår tjänst och har licensierat innehållet i fråga. Tillgängligt innehåll varierar beroende på geografisk plats och kommer ibland att förändras.

Konto

2.4. Pluggoteket-tjänsten, inklusive innehållsbiblioteket, uppdateras regelbundet. Dessutom testar vi löpande olika aspekter av vår tjänst, däribland våra webbplatser, våra användargränssnitt, och tillgång till Pluggoteket-innehåll. Du kan när som helst avaktivera deltagande i tester genom att gå till sidan ”Konto” och ändra inställningarna under ”Testdeltagande”.

2.5. Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom det som uttryckligen tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom Pluggoteket-tjänsten. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, förändra, försämra eller motverka något av innehållsskydden på Pluggoteket-tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till Pluggoteket-tjänsten; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås genom Pluggoteket-tjänsten; föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på Pluggoteket-tjänsten på något sätt eller använda s.k. data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver samtycker du till att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller någon hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med Pluggoteket-tjänsten, inklusive alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av vår tjänst om du bryter mot dessa Användarvillkor eller är involverad i olaglig eller bedräglig användning av tjänsten.

2.6. Pluggoteket-innehållets bildkvalitet kan variera från enhet till enhet och kan påverkas av en rad olika faktorer, såsom din plats, den tillgängliga bandbredden och/eller din internetanslutnings hastighet. Du är ansvarig för alla internetavgifter. Tala med din internetleverantör för att få information om möjliga avgifter för internetdataanvändning. Den tid det tar att börja titta på Pluggoteket-innehåll varierar baserat på ett antal faktorer, inklusive din plats, tillgänglig bandbredd vid tidpunkten, innehållet du har valt, och konfigurationen av din Pluggoteket-klara enhet.

2.7. Pluggotekets programvara har utvecklats av, eller åt, Pluggoteket och får endast användas för auktoriserad streaming och för att få åtkomst till Pluggoteket-innehåll via Pluggoteket-klara enheter. Denna programvara kan variera med enhet och medium, och funktionaliteter och funktioner kan också skilja sig mellan olika enheter. Du samtycker till att användning av tjänsten kan kräva programvara från tredje part som omfattas av licenser från tredje part. Du samtycker till att du automatiskt kan få uppdaterade versioner av Pluggotekets programvara och relaterad programvara från utomstående leverantörer. Lösenord och kontoåtkomst. Den medlem som skapade Pluggoteket-kontot (”Kontoägaren”) är ansvarig för all aktivitet som sker på Pluggoteket-kontot. För att behålla kontrollen över kontot och för att förhindra att någon annan får tillgång till kontot (vilket kan inbegripa information om den senaste aktiviteten på kontot) bör Kontoägaren behålla kontrollen över de Pluggoteket-klara enheter som används för åtkomst till tjänsten samt inte avslöja lösenordet som förknippas med Pluggoteket-kontot för någon. Du är ansvarig för att uppdatera och upprätthålla riktigheten i den information som du ger oss och som rör ditt konto. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, Pluggoteket eller våra partner från identitetsstöld eller annan bedräglig verksamhet.

Övrigt

3.1. Tillämplig lag. Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

3.2.Material som inte har efterfrågats. Pluggoteket tar inte emot material eller idéer för Pluggoteket-innehåll utan föregående förfrågan, och ansvarar inte för likheten i något innehåll eller program, i något medieformat, med material eller idéer som skickats till Pluggoteket.

3.3. Kundtjänst. Kontakta info@pluggoteket.se om du vill hitta mer information om vår tjänst och dess funktioner, eller om du behöver hjälp med ditt konto. Frågor kopplat till IT-support som har med inställningar på din enhet att göra kan vi tyvärr inte hjälpa dig med.

3.4. Fortsatt giltighet. Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser förbli gällande.

3.5. Ändringar i Användarvillkor. Pluggoteket kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Vi kommer att meddela dig minst 30 dagar innan dessa ändringar börjar gälla för dig.

3.6. Elektronisk kommunikation. Vi kommer endast att skicka information till dig om ditt konto (t.ex. byte av lösenord eller, bekräftelser, meddelanden) och, om du godkänt det även lektionstips, i elektronisk form, till exempel via e-post till den e-postadress som du angav när du registrerade dig.

Integritetspolicy

Vi använder cookies och liknande tekniker för att anpassa innehåll, skräddarsy och mäta annonser och ge en bättre upplevelse. Genom att klicka OK eller aktiverar ett alternativ i Cookie-inställningar, godkänner du detta, som beskrivs i vår integritetspolicy. För att ändra inställningar eller dra tillbaka samtycke, uppdatera dina Cookie-inställningar.

Pluggoteket

© 2024 Pluggoteket. Alla rättigheter förbehållna

FacebookInstagramLinkedIn

Företag

Våra kurserOm ossBli sponsorAnsök om kontoLärarteametSupport

Jag vill ha studietips och information från Pluggoteket!