Integritetspolicy

Pluggoteket stiftelse är mån om din integritet. Vi är därför försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person (s.k. personuppgifter). Samtidigt vill vi ge dig tillgång till Pluggoteket, din digitala läroplattform, och ge dig möjlighet att spara dina aktiviteter, så att du kan se vilka framsteg du gör.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vid registrering av ditt användarkonto ber vi om ditt namn och e-postadress. Vi samlar inte in personnummer eller några känsliga personuppgifter. Du har möjlighet att ladda upp en bild på din användarprofil, men det är helt valfritt. Du behöver inte ladda upp någon bild överhuvudtaget, och om du väljer att ladda upp en bild kan du välja om det är en bild som föreställer dig eller något annat. Du är dock ansvarig för att du har rätt att ladda upp den bild du använder dig av. Du har även möjligheten att ange ditt namn, helt frivilligt, i ditt alias för att vi ska kunna ge dig en mer skräddarsydd användarupplevelse. När du använder vår tjänst sparar vi din interaktion med Pluggoteket, inklusive övningar som besöks och lösts. Vi gör detta för att kunna spara dina nuvarande framsteg och för att du ska kunna starta upp tjänsten på samma ställe som du avslutade din senaste session vid en senare tidpunkt.

Hur använder vi de personuppgifter som vi samlar in?
Vi använder namn och e-post för att skapa ett användarkonto så att du kan logga in och spara dina aktiviteter. Vi kan också komma att använda information som genereras i användarprofilen i aggregerad form för att förbättra vår tjänst. Vi vill också kunna kontakta dig med Lektionstips som vi tror är intressanta för dig. Vi använder oss av modern och krypterad informationsteknologi, och vi har rutiner för att säkerställa sekretess.

Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?
Vi lagrar dina personuppgifter i olika molntjänster inom och utanför EU/EES-området. Vi strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU eller inom EES-området. Vid vissa fall förekommer det att våra egna eller våra partners har sina servrar belägna utanför EU eller EES-området. Vid sådana fall inleder vi processer att ingå särskilda personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassade till en behandling utanför EU eller EES-området. Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar vi åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än vad som är överenskommet.

Hur länge sparar vi de personuppgifter som vi samlar in?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som du använder Pluggoteket, din digitala läroplattform, och två år efter avslutad abonnemang. Detta gör vi för att vi vill ha möjlighet att nå dig som tidigare har använt vår tjänst med riktade frågor. Om lagen kräver det kan vi vara tvungna att spara vissa uppgifter under en längre tid, och vi kan också spara uppgifter om det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig (i dessa fall grundas vår behandling av dina personuppgifter inte på samtycke, och då är det inte heller möjligt att dra tillbaka samtycket). Tredjepartsdata personuppgifter: I vissa fall förekommer det att vi delar information med våra partners som tillhandahåller tjänster åt oss, så kallade tredjepartsdata. Det kan inkludera tjänster som dataanalys, e-post och lagringstjänster, support, och tjänster som bärare och administratörer och nöjdhetsundersökningar. Överföring av personuppgifter I de fall vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES-området gör vi det endast under EU:s standardavtalsklausuler eller, i fall USA, till företag som är självcertifierade under Privacy Shield.

Dina rättigheter
Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och om någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att den rättas till. Du kan närsomhelst välja att ta tillbaka ditt samtycke, men bara för den del av vår behandling som grundas på samtycke. I så fall kommer vi att radera ditt användarkonto. Du har, med de inskränkningar som följer av tillämplig lagstiftning, följande rättigheter: Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot vissa typer av behandling.
Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter utifrån en så kallad intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet.
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter om dig som du har lämnat till oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig (så- kallas dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan automatiseras.

Rätt till radering.
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Observera att vi i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och får därför inte radera information.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Beroende på syftet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka en förfrågan till info@pluggoteket.se. När du lämnar in en sådan begäran kommer du att behöva identifiera dig genom att skicka in en kopia av antingen ditt körkort, pass, ID-kort eller annan dokumentation som styrker din identitet För eventuella frågor om dina rättigheter, vänligen kontakta oss på e-postadressen nedan. Du kan även läsa mer på Datainspektionens hemsida.

Kontakt
Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar integritetsfrågor är du alltid välkommen att kontakta oss på följande mailadress: info@pluggoteket.se.

Integritetspolicy

Vi använder cookies och liknande tekniker för att anpassa innehåll, skräddarsy och mäta annonser och ge en bättre upplevelse. Genom att klicka OK eller aktiverar ett alternativ i Cookie-inställningar, godkänner du detta, som beskrivs i vår integritetspolicy. För att ändra inställningar eller dra tillbaka samtycke, uppdatera dina Cookie-inställningar.

Pluggoteket

© 2024 Pluggoteket. Alla rättigheter förbehållna

FacebookInstagramLinkedIn

Företag

Våra kurserOm ossBli sponsorAnsök om kontoLärarteametSupport

Jag vill ha studietips och information från Pluggoteket!